en | pt |

Paula e Bebeto

Paula e Bebeto

Show full item record
Title: Paula e Bebeto - Grade
Arranger: Jether Garotti | Gil Jardim
Author: Milton nascimento | Caetano Veloso
Author: Jether Garotti | Gil Jardim | Milton nascimento | Caetano Veloso
Abstract: Grade da música "Paula e Bebeto" de Caetano Veloso e Milton Nascimento.
Subject:
NASCIMENTO, Milton
VELOSO, Caetano
JARDIM, Gil
GAROTTI, Jether
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-format: 1doc; impresso; 30fls
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-description_origin: APMN

Files in this item

Files Size Format
thumbnail Paula e Bebeto.pdf 35.57Mb PDF
thumbnail PaulaeBebeto baixoacustico 1-3.jpg 324.7Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto baixoacustico 2-3.jpg 352.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto baixoacustico 3-3.jpg 208.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto baixoeletrico 1-2.jpg 308.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto baixoeletrico 2-2.jpg 119.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto bateria 1-4.jpg 309.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto bateria 2-4.jpg 365.2Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto bateria 3-4.jpg 393.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto bateria 4-4.jpg 312.0Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto bumbo.jpg 148.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto cello 1-5.jpg 478.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto cello 2-5.jpg 387.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto cello 3-5.jpg 387.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto cello 4-5.jpg 391.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto cello 5-5.jpg 224.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto clarinete 1-3.jpg 531.2Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto clarinete 2-3.jpg 425.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto clarinete 3-3.jpg 247.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto clarone.jpg 269.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto corne.jpg 274.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto flauta1 1-2.jpg 313.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto flauta1 2-2.jpg 277.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto flauta2 1-2.jpg 316.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto flauta2 2-2.jpg 279.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto flautim.jpg 363.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 01-31.jpg 295.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 02-31.jpg 284.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 03-31.jpg 307.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 04-31.jpg 317.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 05-31.jpg 318.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 06-31.jpg 310.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 07-31.jpg 298.2Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 08-31.jpg 310.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 09-31.jpg 304.7Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 10-31.jpg 318.7Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 11-31.jpg 319.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 12-31.jpg 306.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 13-31.jpg 309.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 14-31.jpg 326.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 15-31.jpg 298.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 16-31.jpg 304.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 17-31.jpg 305.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 18-31.jpg 305.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 19-31.jpg 299.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 20-31.jpg 296.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 21-31.jpg 292.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 22-31.jpg 282.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 23-31.jpg 309.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 24-31.jpg 310.0Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 25-31.jpg 301.2Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 26-31.jpg 318.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 27-31.jpg 309.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 28-31.jpg 322.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 29-31.jpg 316.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 30-31.jpg 330.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto grade 31-31.jpg 313.2Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto marimba.jpg 505.2Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto oboe 1-3.jpg 362.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto oboe 2-3.jpg 348.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto oboe 3-3.jpg 150.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebetopercussao.jpg 275.7Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto piano 1-3.jpg 415.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto piano 2-3.jpg 434.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto piano 3-3.jpg 433.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto prato.jpg 293.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto saxalto1.jpg 307.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto saxalto2 1-2.jpg 347.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto saxalto2 2-2.jpg 303.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto saxbaritono.jpg 253.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto saxtenor 1-2.jpg 338.0Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto saxtenor 2-2.jpg 93.64Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto timpano 1-2.jpg 428.7Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto timpano 2-2.jpg 306.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tombone1.jpg 198.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tombone2.jpg 189.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tombone3.jpg 262.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompa1.jpg 272.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompa2.jpg 272.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompa3.jpg 230.7Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompa4.jpg 231.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete1 1-2.jpg 308.0Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete1 2-2.jpg 141.2Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete2 1-2.jpg 299.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete2 2-2.jpg 170.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete3 1-2.jpg 335.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete3 2-2.jpg 94.69Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete4 1-2.jpg 323.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto tompete4 2-2.jpg 121.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto trombone baixo.jpg 258.6Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto viola 1-4.jpg 486.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto viola 2-4.jpg 432.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto viola 3-4.jpg 386.0Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto viola 4-4.jpg 444.9Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violao.jpg 373.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino1 1-4.jpg 371.7Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino1 2-4.jpg 381.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino1 3-4.jpg 401.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino1 4-4.jpg 355.8Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino2 1-5.jpg 451.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino2 2-5.jpg 410.1Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino2 3-5.jpg 468.4Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino2 4-5.jpg 432.5Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto violino2 5-5.jpg 329.3Kb JPEG image
thumbnail PaulaeBebeto xilofone.jpg 390.9Kb JPEG image

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record